Waarschuwing AVG

Privacy bij de Autovista Group

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op het privacybeleid van Autovista Limited van 5th Floor, Wellington House, 125 Strand, London WC2R 0AP, Verenigd Koninkrijk, en haar dochterondernemingen en zusterbedrijven ('Autovista Group', 'wij', 'ons').

Wij respecteren uw recht op privacy en zetten ons in om te voldoen aan alle toepasselijke wetgevingen op het gebied van gegevensbescherming en om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Wij nemen onze gerelateerde wettelijke verplichtingen serieus, hebben passende maatregelen getroffen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen en streven ernaar om te allen tijde transparant te zijn over onze behandeling van uw persoonsgegevens ('Persoonsgegevens' zoals gedefinieerd in artikel 4 (1), van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, 'GDPR').

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en hoe:

1.            Wij gebruiken en beschermen die Persoonsgegevens;

2.            U kunt ons instructies geven om het gebruik van Persoonsgegevens over u te beperken;

3.            Wij beschermen uw privacy en;

4.            Wij kunnen Persoonsgegevens over u aan anderen verstrekken.

1. De reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt onze verwerking van uw Persoonsgegevens met betrekking tot door ons geleverde producten en diensten. Hou er rekening mee dat wij onze producten en inhoud ook in licentie geven aan andere bedrijven die hun eigen websites, evenementen en digitale inhoud kunnen produceren. Wanneer u gebruik maakt van een dienst die door een derde partij wordt geëxploiteerd, is het gebruik van uw Persoonsgegevens onderworpen aan hun voorwaarden die in hun privacyverklaring zijn opgenomen en niet aan de onze. Als u zich zorgen maakt, kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@autovistagroup.com

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de enige persoonlijke gegevens die wij verzamelen uw IP-adres. Afgezien van deze informatie is uw browsen anoniem, omdat er geen Persoonlijke Gegevens worden verzameld, tenzij u zich registreert om onze producten te gebruiken of om informatie van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven, in welk geval we vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en functieomschrijving. We verzamelen ook een aantal fundamentele, anonieme technische gegevens, zoals klikreeksen. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren en kan worden gebruikt om gerichte marketingcampagnes te sturen. Uw toestemming wordt gevraagd voordat enige marketinginhoud wordt verzonden. Wij verzamelen niet-persoonlijke informatie met betrekking tot het gebruik van deze website voor statistische doeleinden, maar geen van uw Persoonlijke Gegevens wordt aan derden ter beschikking gesteld.

3. Registratie en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u zich op de site aanmeldt met behulp van onze aanmeldingsprocessen om u geselecteerde informatie toe te sturen, worden uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) verzameld en opgeslagen. Tenzij u uw toestemming heeft gegeven, worden de gegevens niet aan derden verstrekt, behalve voor zover dit is toegestaan of vereist door de wet of wanneer we hebben vastgesteld dat er sprake is van oneigenlijk of niet-conform gebruik van de website. Als u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, worden deze gegevens met het grootste respect voor uw privacy behandeld. Afgezien van de hierboven genoemde gevallen verwerken wij alleen de door het individu verstrekte Persoonsgegevens en verkrijgen wij geen Persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens via onze website

De wettelijke basis voor de verwerking van de Persoonsgegevens die door het gebruik van de website worden verzameld, is uw toestemming in de vorm van een aankruisvakje binnen het E-mail Preference Centre op onze website (zie punt 6). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de uitschrijfknop, door een e-mail te sturen naar dataprotection@autovistagroup.com of door ons te schrijven naar het adres onderaan deze privacyverklaring.

5. Cookies

Om onze website goed te laten werken, moet u ervoor zorgen dat uw webbrowser is ingesteld om cookies te accepteren. Een cookie is een klein bestand (of een opname in een bestand) dat de website naar uw browser kan sturen en dat vervolgens op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Cookies, waaronder analytische cookies van derden, stellen ons in staat om het webverkeer te analyseren en de populairdere delen van onze website te bepalen. Cookies stellen ons ook in staat om onze website gebruiksvriendelijker te maken door ons in staat te stellen alle registratiegegevens of wachtwoorden op te slaan, zodat u deze niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeft in te voeren.  De cookie blijft op uw computer staan en wordt alleen gebruikt als u onze website bezoekt. Niettegenstaande het bovenstaande hoeft u geen cookies te accepteren en dient u de informatie te lezen die bij uw webbrowser software is geleverd om te zien hoe u uw webbrowser kunt instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en om u de mogelijkheid te geven om te beslissen of u deze wilt accepteren of weigeren. De cookies geven geen informatie over u door, behalve over uw gebruik van onze website.

Eloqua, het marketingautomatiseringsplatform dat wij gebruiken, plaatst een cookie op uw apparaat tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Gedurende deze periode krijgt u een cookie-melding onder aan de website met een link naar dit Privacybeleid. U wordt geïdentificeerd als de websitebezoeker met een unieke identificatiecode. Wij kunnen het Eloqua-cookie en uw IP-adres gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, zoals de bezochte pagina en de tijd die u op de pagina doorbrengt. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens over u. Het cookie wordt na 2 jaar inactief, tenzij u het via de instellingen van uw browser voor die tijd verwijdert.

6. Eloqua-trackingtechnologie die door onze marketingmails wordt gebruikt

Om de manier waarop we met u communiceren te personaliseren, nemen we in onze marketingmails en -webpagina's een link op naar een E-mail Preference Centre. We gebruiken tracking-pixels in de marketingmails die we u sturen. Ter ondersteuning van dit interne proces verwerkt Eloqua de trackingpixels voor ons op anonieme basis en registreert de unieke, anonieme ontvangers-ID. Deze unieke, anonieme ontvangers-ID wordt ons ter beschikking gesteld om de openstaande, doorgestuurde of aangeklikte activiteiten op de URL's in onze e-mails te controleren. We zijn dan in staat om de prestaties en effectiviteit van onze e-mailmarketing te verbeteren.

Uw toestemming voor het ontvangen van marketing e-mails van ons omvat het bovenstaande volgen van de nieuwsbrieven en het samenvoegen van de onderstaande gegevens, zie paragraaf 7. 

Als u niet wilt worden gevolgd op basis van marketing e-mails, kunt u zich afmelden voor al onze marketing e-mails door gebruik te maken van ons E-mail Preference Centre. U vindt een link naar ons E-mail Preference Centre in alle marketing e-mails die u van ons ontvangt.

7. Gebruik van informatie uit cookies en Eloqua-trackingtechnologie

De informatie die wordt verkregen door gebruik te maken van de trackingpixel zoals hierboven beschreven in sectie 6 kan worden gecombineerd met de informatie die u verstrekt zoals beschreven in sectie 3 en uw browse-informatie die wordt verkregen door gebruik te maken van de cookies zoals hierboven beschreven in sectie 5.  Dit helpt ons om onze marketing beter op u af te stemmen en te verbeteren en om uw gebruikerservaring op onze website te personaliseren.

8. Updates

Als ontvanger van marketingmails van Autovista Group en/of de Daily Brief kunt u van tijd tot tijd verdere mededelingen en nieuws ontvangen over andere diensten die mogelijk beschikbaar zijn bij ons of onze dochterondernemingen en zusterbedrijven. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke berichten intrekken door uw voorkeuren bij te werken. Volg de link naar het E-mail Preference Centre, die onderaan elke marketing- en de Daily Briefing-e-mail die u ontvangt, te vinden is.

9. Uw gegevens bijwerken

Als een van de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres wijzigt, of als u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar dataprotection@autovistagroup.com.

10. Verwerking door ons

In Nederland handelt Autovista Group als Autovista Benelux NV. Autovista Benelux NV verwerkt Persoonsgegevens in Nederland en andere dochterondernemingen van Autovista Group verwerken Persoonsgegevens in andere EU-landen. Hieronder volgt een brede beschrijving van de manier waarop wij als Data Controller Persoonsgegevens verwerken. Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dient u mogelijk te verwijzen naar eventuele persoonlijke mededelingen die u naast deze privacyverklaring heeft ontvangen of contact met ons op te nemen op dataprotection@autovistagroup.com

11. Redenen/doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken Persoonsgegevens om onze goederen en diensten te kunnen promoten en om onze boekhouding en administratie bij te houden.

12. Soorten / klassen van verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken Persoonsgegevens die relevant zijn voor de onder sectie 10 genoemde redenen/doeleinden. Dit kan onder meer zijn:

- Persoonlijke gegevens

- Financiële details

- Gegevens over de geleverde goederen of diensten

13. Met wie de Persoonsgegevens mogen worden gedeeld

Waar nodig of vereist, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen wij de Persoonsgegevens die wij verwerken, delen:

- Centrale overheid

- Kredietreferentiebureaus

- Leveranciers en dienstverleners

- Incasso- en opsporingsdiensten

- Financiële instellingen

- Rechtshandhaving of andere opsporingsdiensten

- Auditeurs

14. Overdrachten

Waar nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen of gebieden over de hele wereld, met volledige inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit gebeurt alleen in gevallen waarin dat nodig is:

- de Europese Commissie heeft besloten dat een derde land een passend beschermingsniveau waarborgt;

- de derde partij die de Persoonsgegevens ontvangt, ons adequate waarborgen heeft geboden in de vorm van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de regelgevende instanties zijn goedgekeurd;

- wij ons houden aan een gedragscode die door een toezichthoudende autoriteit is goedgekeurd;

- wij beschikken over een certificering in het kader van een goedgekeurd mechanisme zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; of

- wij zijn contractuele bepalingen overeengekomen die door een bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

15. Uw rechten

De GDPR geeft individuen meer controle over de manier waarop organisaties Persoonsgegevens verwerken en geeft het individu een aantal rechten met betrekking tot het gebruik van hun Persoonsgegevens, waaronder:

- Het recht om geïnformeerd te worden

- Het recht van toegang

- Het recht op correctie

- Het recht om te wissen

- Het recht om de verwerking te beperken

- Het recht op gegevensdraagbaarheid

- Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als u vragen heeft over uw rechten in het kader van de GDPR, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@autovistagroup.com

16. Bewaring van persoonsgegevens

Tenzij vereist door wet- of regelgeving zullen wij Persoonsgegevens van onze klanten niet langer bewaren dan drie jaar na de laatste communicatie met het individu of het einde van een contract met de werkgever van het individu.

17. Aanvaarding en wijzigingen

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.  Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we de wijziging op onze website plaatsen, zodat u op de hoogte bent van de Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze te allen tijde gebruiken. Als u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

18. Contactpersoon voor gegevensbescherming

Onze contactpersoon voor gegevensbescherming is Christopher Angel. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u een e-mail sturen naar: dataprotection@autovistagroup.com

Als u niet tevreden bent met het antwoord van de contactpersoon voor gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw regionale toezichthoudende autoriteit.

19. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij zijn blij met uw mening over onze website en onze privacyverklaring.

Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar dataprotection@autovistagroup.com of neem contact met ons op:

 

Autovista Benelux NV

Koloniënstraat, 56

1000 Brussel

20. Datum van de laatste update

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juli 2020