Waarschuwing AVGPrivacy bij Autovista Group


De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op de privacypraktijken van Autovista Group Limited, 5th Floor, Wellington House, 125 Strand, London WC2R 0AP, Verenigd Koninkrijk, en zijn dochterondernemingen (‘Autovista Group’, ‘wij’, ‘ons’).

Wij respecteren uw recht op privacy en verbinden ons ertoe alle geldende wetten inzake gegevensbescherming na te leven en te waarborgen dat uw privacy beschermd blijft. We nemen onze wettelijke verplichtingen in dat verband ernstig, hebben de gepaste maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en te beveiligen, en willen te allen tijde transparant zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan (‘persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in art. 4 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’). 

In deze privacyverklaring lichten we uw rechten toe in verband met de persoonsgegevens die wij over u bijhouden en leggen we uit hoe:

 1. wij die persoonsgegevens gebruiken en beschermen;
 2. u ons instructies kunt geven om het gebruik van persoonsgegevens over u te beperken;
 3. wij uw privacy beschermen en;
 4. wij persoonsgegevens over u kunnen vrijgeven aan anderen.

1.  Het domein van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met de producten en diensten die wij aanbieden. Merk op dat wij onze producten en inhoud ook in licentie geven aan andere ondernemingen, die eigen websites, evenementen en digitale inhoud kunnen hebben. Wanneer u gebruikmaakt van een dienst die wordt beheerd door een derde partij, zal het gebruik van uw persoonsgegevens onderworpen zijn aan hun algemene voorwaarden, die in hun privacyverklaring worden toegelicht, en niet de onze. Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds contact opnemen met: dataprotection@autovistagroup.com.

2. Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, is uw IP-adres het enige type persoonsgegevens die wij verzamelen. Afgezien van die informatie surft u anoniem op onze website, aangezien er enkel persoonsgegevens worden verzameld als u zich registreert voor het gebruik van onze producten of om informatie van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven. In die gevallen zullen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie vragen. Bovendien verzamelen wij ook anoniem technische basisinformatie, zoals kliksequenties. Deze informatie wordt gebruikt om te analyseren hoe u de website gebruikt en kan worden gebruikt om gerichte marketingcampagnes te versturen. Voor er marketinginhoud wordt verstuurd, zal altijd om uw toestemming worden gevraagd. Wij voegen niet-persoonlijke informatie in verband met het gebruik van deze website samen voor statistische doeleinden, maar geen van uw persoonsgegevens wordt ter beschikking gesteld van derde partijen. 

 

3. Registratie en gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich op de site registreert met behulp van onze registratieprocedures, zodat wij u geselecteerde informatie kunnen toesturen, worden uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) verzameld en opgeslagen. Tenzij u uw toestemming hebt gegeven, zullen de gegevens niet worden vrijgegeven aan een derde partij, tenzij in de omvang die hetzij is toegelaten of wettelijk verplicht is of indien wij misbruik of onrechtmatig gebruik van de website hebben vastgesteld. Als u ons uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken, zullen die gegevens worden behandeld met het uiterste respect voor uw persoonlijke levenssfeer. Afgezien van de voormelde gevallen verwerken wij enkel de door de persoon verstrekte persoonsgegevens en verkrijgen wij geen persoonsgegevens van publiek toegankelijke bronnen.

4. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via onze website

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die via het gebruik van de website werden verzameld, is de toestemming die u geeft door een vakje aan te vinken in het Eloqua Preference Centre op onze website (zie punt 6). U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken, hetzij via de uitschrijfknop of via e-mail op dataprotection@autovistagroup.com, of schriftelijk op het adres dat u onderaan in deze privacyverklaring vindt.

5. Cookies

Voor een correcte werking van onze website moet u uw webbrowser zo instellen dat hij cookies aanvaardt. Een cookie is een klein bestand (of een deel van een bestand) dat de website naar uw browser kan sturen, die het vervolgens kan opslaan op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kunnen wij het internetverkeer analyseren en vaststellen welke onderdelen van onze website het populairst zijn. Aan de hand van cookies kunnen we onze website ook gebruiksvriendelijker maken, doordat we alle registratiegegevens of wachtwoorden kunnen opslaan, zodat u ze niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeft in te voeren.  De cookie zal op uw computer blijven staan en zal enkel worden gebruikt als u onze website bezoekt. Niettegenstaande het bovenstaande hoeft u geen cookies te aanvaarden en moet u de informatie van uw browsersoftware lezen om te zien hoe u uw browser zo kunt instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en zodat u de kans krijgt te beslissen om die te aanvaarden of te weigeren. Onze cookies zullen geen informatie over u naar ons doorsturen dan de informatie over uw gebruik van onze website.

6. Eloqua-trackingtechnologie in onze marketing-e-mails

Om onze communicatie met u te personaliseren, maken we op verschillende pagina's van onze websites en voor de informatie die wij u toesturen, gebruik van Eloqua Preference Centre. Op de relevante pagina's zal Eloqua cookies en JavaScript-code gebruiken om het gebruik te meten en toegang te verkrijgen tot bepaalde informatie. Eloqua zal bij uw eerste bezoek aan onze website een cookie op uw toestel plaatsen. Wij kunnen de cookie van Eloqua en de informatie van de JavaScript-code gebruiken om ons de mogelijkheid te bieden uw gebruik van onze website en onze communicatie te analyseren, zodat wij uw interesses kunnen begrijpen en kunnen bepalen hoe we de communicatie die wij u toesturen, kunnen verbeteren.

Deze cookie bevat geen persoonsgegevens over u, maar als u ervoor kiest u te registreren om geïndividualiseerde informatie te ontvangen, dan zullen wij uw persoonsgegevens koppelen aan de informatie over uw surfgedrag in de Eloqua-cookie op uw toestel om de gebruikerservaring voor u te personaliseren. De cookie wordt inactief na 2 jaar, tenzij u hem via uw browserinstellingen eerder verwijdert.

Als u ervoor kiest u specifiek voor deze website te verzetten tegen webmonitoring, kunt u uw verzoek e-mailen naar info@eurotaxglass.be

7. Updates

Als geadresseerde van de Autovista Group Daily Brief kunt u op gezette tijden verdere communicatie en nieuws ontvangen over andere diensten die mogelijk verkrijgbaar zijn bij ons of onze dochterondernemingen. Als u deze communicatie of updates liever niet ontvangt, kunt u ons een e-mail sturen op info@eurotaxglass.be  met het woord "unsubscribe" in de onderwerpregel of klikt u op de uitschrijfknop onderaan in het bericht dat u werd toegestuurd. Vermeld ook de e-mailadressen waar geen verdere berichten naartoe mogen worden gestuurd. 

8. Uw gegevens bijwerken

Indien de persoonsgegevens die u ons hebt overgemaakt, veranderen, bijvoorbeeld als u van e-mailadres verandert, of als u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u ons dat melden via een e-mail naar info@eurotaxglass.be

9. Verwerking door ons

In België is Autovista Benelux N.V de tradingdochter van de Autovista Group.  Autovista Benelux N.V verwerkt persoonsgegevens in België  en andere dochterondernemingen van de Autovista Group verwerken persoonsgegevens in andere EU-landen. Hierna volgt een globale omschrijving van de manier waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Om gedetailleerder te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, moeten we mogelijk verwijzen naar persoonlijke communicatie die u naast deze privacyverklaring hebt ontvangen of kunt u contact opnemen met ons via dataprotection@autovistagroup.com.

10. Redenen/doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze goederen en diensten te kunnen promoten, om onze rekeningen en gegevens te onderhouden.  

11. Types/categorieën verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor de redenen/doeleinden die worden vermeld in artikel 10 hierboven. Het kan daarbij gaan om:

 • Persoonlijke gegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens over de geleverde goederen of diensten

12. Met wie kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld?

Waar nodig of verplicht en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens kunnen wij de persoonsgegevens die wij verwerken, delen met:

 • De centrale overheid
 • Kredietreferentieagentschappen
 • Leveranciers en dienstverleners
 • Incassoagenten en tracingkantoren
 • Financiële organisaties
 • Ordediensten of andere onderzoeksinstanties
 • Accountants

13. Gegevens doorgeven

Indien nodig kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen of gebieden over de hele wereld, met dien verstande dat de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens zal worden nageleefd. Dat zal enkel gebeuren indien:

 • de Europese Commissie heeft beslist dat een derde land een toereikend beschermingsniveau verzekert;
 • de derde partij die de persoonsgegevens ontvangt, ons voldoende waarborgen heeft gegeven in de vorm van standaardgegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties;
 • wij voldoen aan een gedragscode die is goedgekeurd door een controledienst;
 • wij zijn erkend door een goedgekeurd mechanisme zoals voorzien in de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens; of
 • wij contractuele clausules zijn overeengekomen die zijn toegelaten door een bevoegde controledienst.

14. Uw rechten

De AVG geeft personen meer controle over de manier waarop organisaties persoonsgegevens verwerken en geeft particulieren een aantal rechten in verband met het gebruik van hun persoonsgegevens, waaronder:

 • Het recht geïnformeerd te worden
 • Het recht op toegang
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op wissing
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als u vragen hebt over uw rechten onder de AVG, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@autovistagroup.com.

15. Bewaring van persoonsgegevens

Tenzij wij daartoe worden verplicht door de wetgeving of de regelgeving, zullen wij persoonsgegevens met betrekking tot onze klanten niet langer dan drie jaar na de laatste communicatie met de persoon in kwestie of het einde van een contract met de werkgever van de persoon bewaren.

16. Aanvaarding en wijzigingen

       Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve onze website dan niet te gebruiken.  Als wij een materiële wijziging doorvoeren in onze privacyverklaring, zullen wij de wijziging op onze website plaatsen, zodat u te allen tijde op de hoogte kunt blijven van de persoonsgegevens die wij inzamelen en de manier waarop we die gebruiken. Als u de website blijft gebruiken, betekent dat dat u met die wijziging instemt. 

17. De functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Christopher Angel. Voor vragen of commentaren in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar: dataprotection@autovistagroup.com.

Als u niet tevreden bent over het antwoord dat u van de functionaris voor gegevensbescherming hebt ontvangen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw regionale toezichthoudende autoriteit.

18. Zo neemt u contact met ons op 

Wij stellen uw mening over onze website en onze privacyverklaring op prijs. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of commentaren, kunt u e-mailen naar dataprotection@autovistagroup.com of schrijven naar:
Autovista Benelux NV – Kolonienstraat, 56 – BE 1000 Brussel.

19. Datum van de laatste bijwerking

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in oktober 2018.